Aktualności

Etap okręgowy Olimpiady „POLTELEINFO”

Dnia 8 marca w murach Politechniki Bydgoskiej w Bydgoszczy odbył się II etap Olimpiady Liderów Telekomunikacji i Informatyki POLTELEINFO.

Głównym organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, które od 25 lat organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej EUROELEKTRA, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych. Prace organizacyjne i finansowe koordynuje Oddział Bydgoski SEP. Stałym współorganizatorem Olimpiady jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Politechniki Bydgoskiej. Za dobór zadań na poszczególne etapy Olimpiady odpowiada Komitet Główny, powoływany przez prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich spośród nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół średnich oraz innych specjalistów z dziedziny telekomunikacji i informatyki.

Olimpiada organizowana jest dla dwóch grup, tematyka pierwszej obejmuje treści podstaw programowych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk, tematyka drugiej grupy dotyczy zawodu technik telekomunikacji. Zadania poszerzone są o dodatkowe zagadnienia zawarte w programie merytorycznym Olimpiady. Olimpiada jest trzyetapowa. Zadania konkursowe przygotowują nauczyciele akademiccy.

Pierwszy etap odbył się na platformie online. Uczniowie klasy IV technikum informatycznego: Łukasz Kwieciński, Gracjan Statkiewicz oraz Hubert Szymik rozwiązali zadania konkursowe i awansowali do etapu okręgowego. Podczas tego etapu uczniowie otrzymali 5 zadań m.in. z programowania, algorytmiki i kodowania. Rozwiązane zadania z najbliższym czasie oceni komisja konkursowa.

Finał, zawody trzeciego etapu Olimpiady, w edycji 2023/2024 odbędzie się na Politechnice Bydgoskiej. Olimpiada wspófinansowana jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Skip to content