Aktualności

Rozdanie świadectw maturalnych

Rozdanie świadectw maturalnych odbędzie się dnia 7 lipca br. w sali 24 wg harmonogramu:

9:00 – klasa IV A

9:30 – klasa IV B

10:00 – klasa IV C

10:30 – klasa IV D

11:00 – klasa IV E

11:30 – klasa IV TE

12:00 – klasa IV TIH

Od 12:30 w sekretariacie szkoły swoje dokumenty mogą odebrać pozostali.

Osoby, które nie zdały egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym będą mogły od razu złożyć deklarację przystąpienia do matury w terminie poprawkowym.

Tego samego dnia uczniowie klas IV Technikum będą mogli odebrać również dyplomy uzyskania tytułu zawodowego.

Skip to content