Aktualności

Brązowa tarcza „PERSPEKTYW” dla Naszego TECHNIKUM

Nasza szkoła jest JEDYNYM technikum w powiecie chojnickim z BRĄZOWĄ TARCZĄ w Ogólnopolskim Rankingu „PERSPEKTYW” 🤩

Technikum im. Stefana Bieszka uplasowało się na 26 miejscu w województwie pomorskim i zdobyło tytuł „Brązowej szkoły 2024” !

W tegorocznym rankingu 2024 przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia.

Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2023r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej. W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

Ranking opiera się wyłącznie na danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych i porządkuje szkoły w zależności od osiągniętych wyników, jakie osiągnęli uczniowie szkoły. Kolejnym kryterium branym pod uwagę sa sukcesy uczniów na olimpiadach międzydzynarodowych i ogólnopolskich olimpiadach krajowych – przedmiotowych, zawodowych i interdyscyplinarnych.

Link do rankingu: https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-pomorski

https://2024.technika.perspektywy.pl/…/ranking-pomorski
Skip to content