Aktualności

Lekcja na sali sądowej

20 października uczniowie klasy 3 A podczas lekcji wychowawczej mieli możliwość uczestniczenia w karnej rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Chojnicach. Młodzież uczestniczyła w spotkaniu z sędziną , która zapoznała słuchaczy z prawnymi konsekwencjami czynów zabronionych, nawet pozornie uznawanych za błahe. Sędzina przybliżyła także specyfikę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, specyfikę przebiegu procesu karnego oraz praw ofiar przestępstw. Podzieliła się także wiedzą o zagrożeniach prawnych z jakimi młodzież może spotkać się na co dzień, a także uświadomiła jakie mogą być skutki takich zagrożeń. Dzięki takiemu spotkaniu, na którym uczniowie mieli okazję zetknąć się z praktyczną wiedzą prawniczą, niewątpliwie wzrosła też świadomość każdego uczestnika na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Uczniowie mieli także niewątpliwą okazję uczestniczenia w karnej rozprawie sądowej. Przedmiot sprawy karnej dostosowany był do doświadczeń i problemów z jakimi można się zetknąć w życiu codziennym.

Skip to content