Aktualności

Młodzieżowa Rada Miasta

Chcesz coś zmienić?

Wyrazić swoją opinię?

Czujesz, że dzięki Tobie nasze miasto może stać się lepszym miejscem?

Młodzieżowa Rada Miejska jest odpowiedzią na powyższe pytania!

29 września gościliśmy w auli naszej szkoły Panią Żanetę Jasińską, która jest animatorką działającą w Fundacji Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej. Prelegentka mówiła

o korzyściach, które płyną z członkostwa w Młodzieżowej Radzie Miejskiej. Są to:

– wpływ na tworzenie prawa na szczeblu lokalnym,

– możliwość nabywania unikalnych kompetencji i zdobywania doświadczenia,

– nauka współodpowiedzialności za wspólne dobro,

– współuczestniczenie w kształtowaniu i promocji postaw obywatelskich,

– możliwość rozwijania się jako ekspert lub lider społeczności lokalnej,

– okazja do pozyskania pogłębionej wiedzy na temat potrzeb, problemów i oczekiwań poszczególnych grup społecznych,

– możliwość zaprezentowania władzy poglądów, pomysłów i interesów młodzieży.

Każda szkoła ponadpodstawowa w Chojnicach będzie mogła zgłosić swoich radnych wybranych przez Samorząd Uczniowski.

Kontakt: Żaneta Jasińska – animator, Fundacja Rozwoju Ziemi Chojnickiej i Człuchowskiej – Samorządowe Centrum Młodzieżowe, ul. Koszarowa 8, Chojnice.

Aneta Stopa-Gągoł

Skip to content