Aktualności

Rekrutacja do I klasy sportowej

 

UWAGA !!!

Rozpoczynamy rekrutację do klasy I sportowej 

o specjalności lekka atletyka

w Liceum Ogólnokształcącym

Filomatów Chojnickich.

 

 

Klasa ta będzie realizowała w zakresie rozszerzonym przedmioty:

biologia, wiedza o społeczeństwie i język obcy.

Podania o przyjęcie do klasy sportowej należy składać

w sekretariacie szkoły do 16 maja 2016 r.

Spotkanie organizacyjne z kandydatami i ich rodzicami

odbędzie się 18 maja 2016 r. o godz. 17.00

w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Chojnicach.

Egzamin sprawnościowy odbędzie się 20 maja 2016 r.

o godz. 10.00.

Skip to content