Aktualności

SMASHED – program profilaktyki uzależnienia od alkoholu

W listopadzie i grudniu uczniowie Zespołu Szkół w Chojnicach uczestniczą w międzynarodowym programie uzależnienia od alkoholu SMASHED.

Minister Edukacji i Nauki objął honorowym patronatem realizację tego programu w szkołach ponadpodstawowych.

Program SMASHED to interaktywny kurs, który przedstawia, w nowoczesnej formie, historię trojga nastolatków, mający na celu uświadomienie uczniom szkodliwości i skutków spożywania alkoholu wśród nieletnich. Każda z części kursu jest zachętą do interakcji z uczniami – dyskusji na temat wyborów bohaterów oraz ich postawy. Po zakończonym kursie klasy w nim uczestniczące otrzymują certyfikat.

Skip to content