Aktualności

XXIX „KWIETNIOWE SPOTKANIA Z POEZJĄ” 2022

Konkurs odbędzie się w dniach 6-8 kwietnia 2022 roku zawsze o godz. 17.00 w auli LO im. Filomatów Chojnickich. Na tydzień przed konkursem na stronie internetowej naszej szkoły (www.zs-chojnice.pl w zakładce Konkursy, Kwietniowe Spotkania z Poezją) zostaną opublikowane listy zawierające nazwiska uczestników, którzy zaprezentują się przed jury 6 kwietnia, a którzy 7 kwietnia. Dnia 8 kwietnia o godz. 17.00 w auli liceum nastąpi odczytanie werdyktu jury oraz koncert laureatów.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych..

Uczestnik Kwietniowych Spotkań z Poezją może wystąpić w następujących kategoriach:

1. KONKURS INTERPRETACJI: Uczestnik prezentuje – recytuje dwa utwory poetyckie (wykraczające poza program nauczania)

2. POEZJA ŚPIEWANA: Uczestnicy prezentują dwa utwory dowolnych autorów (mile widziana jest twórczość własna, samodzielnie skomponowana muzyka, obowiązkowe wykonanie w języku polskim)

3. SPOTKANIA TWÓRCÓW: Uczestnicy nadsyłają dwa własne wiersze lub dwa własne fragmenty prozy przepisane na komputerze (czcionka 12 i bez nazwiska autora. Dane autora podaje się na karcie zgłoszenia wypełnionej DRUKOWANYMI LITERAMI).

Dodatkowo jury może przyznać nagrodę dla najlepszego z młodych Twórców – autorów tekstów piosenek wykonanych w ramach konkursu.

Każdy z uczestników może brać udział we wszystkich kategoriach.

Więcej informacji w zakładce: Konkursy -> Kwietniowe Spotkania z Poezją

Skip to content