Aktualności

Z wizytą w Oczyszczalni Ścieków w Chojnicach

Dnia 7 czerwca udaliśmy się z klasą 2 o profilu biologiczno- chemicznym do Oczyszczalni ścieków w Chojnicach. Celem wycieczki było poznanie infrastruktury i zasad działania oczyszczalni ścieków oraz obserwacja procesu oczyszczania ścieków. Młodzież miała możliwość zobaczyć jak wygląda laboratorium i jak przeprowadza się badanie wody pod kątem chemicznym, jak i mikrobiologicznym. Dzięki uprzejmości pracowników oczyszczalni uczniowie zobaczyli jak działają poszczególne urządzenia i maszyny wykorzystywane podczas oczyszczania ścieków m.in.: komora rozdziału osadów, komora stabilizacji osadu, kaskada napowietrzająca. Zajęcia z pewnością poszerzyły świadomość ekologiczną młodzieży i zwróciły uwagę na problemy ochrony środowiska i oszczędzania wody.

Skip to content