Aktualności

ZDOBĄDŹ STYPENDIUM POMOSTOWE NA STUDIA

Zapraszamy zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. W roku akademickim 2017/2018 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy.

O stypendium może ubiegać się każdy maturzysta, który ukończył szkołę w 2017 r. i:

  • zda dobrze maturę (uzyska odpowiednią ilość pkt zgodną z wymaganiami programu)
  • zostanie przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w uczelniach publicznych

Ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:

  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
  • był/jest uczestnikiem finałowego etapu olimpiady przedmiotowej w szkole ponadgimnazjalnej
  • jest członkiem rodziny wielodzietnej lub wychowankiem rodziny zastępczej
  • ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w programie

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków będzie aktywna od 3 lipca do 18 sierpnia 2017r., do godziny 16.00

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I ZASADAMI PROGRAMU

Skip to content