Aktualności

Wrześniowe spotkania z przyrodą 

Dbajmy o naszą planetę! 

22 września uczniowie klasy biologicznej ZS uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata. Zaopatrzeni w rękawiczki i worki, otrzymane z Zaborskiego Parku Krajobrazowego, sprawnie, bezpiecznie i z poszanowaniem natury, uzbierali dwa worki. W tej akcji bierzemy udział co roku. Ilość śmieci, jakie pozostawiamy po sobie jest niestety duża. Mamy tylko jedną planetę do zamieszkania. Dbajmy o jej stan! 

Moc ukryta w małych i dużych roślinach 

28 września uczniowie ZS wysłuchali wykładu w Centrum Edukacji Przyrodniczej Parku Narodowego. Prelekcję pt. „Rośliny jadalne, lecznicze i trujące” poprowadziła Pani dr inż. Zofia Stypczyńska z Politechniki Bydgoskiej w siedzibie edukacyjnej PN w Chocińskim Młynie. Poruszane zagadnienia dotyczyły wybranych roślin z pobliskiego otoczenia człowieka i ukrytej w nich mocy. Niektóre z nich dostarczają pożywienia dla ludzi i zwierząt, inne leczą, jeszcze inne pomagają dbać o urodę. Są też takie, które należy omijać. Mieliśmy również okazję skosztować części jadalnych prezentowanych roślin. Wykład był ciekawy i na pewno baczniej będziemy przyglądać się roślinom, jakie spotykamy. 

Z mikroskopem za pan brat 

Uczniowie klasy pierwszej biologicznej ZS uczestniczyli w zajęciach mikroskopowania. W gabinecie biologicznym, już po zajęciach lekcyjnych, spotkali się uczniowie zainteresowani tą tematyką. Była okazja, aby w praktyce zapoznać się z przyrządem optycznym jakim jest mikroskop (optyczny, elektronowy), jego budową i funkcjonowaniem. Uczniowie przeprowadzili obserwacje mikroskopowe i wykonali rysunki oglądanych obiektów. Mieli również możliwość wykonania i oglądania preparatów mokrych – nietrwałych. 

Skip to content