AktualnościDla rodziców

Pierwsza wywiadówka

W szkolnej auli odbyła się pierwsza w tym roku szkolnym wywiadówka. Na spotkanie zaproszeni zostali rodzice uczniów klas pierwszych. Była to okazja do poznania zarówno wychowawców jak i pozostałych pedagogów troszczących się dobre samopoczucie pierwszoklasistów. Dyrektor szkoły Pani Małgorzata Gierszewska miała okazję pochwalić nowoprzyjętych uczniów za wysokie wyniki uzyskane w rekrutacji. W tym roku szkolnym utworzono sześć klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich oraz dwie klasy pierwsze w Technikum im. Stefana Bieszka. Pani  Dyrektor przedstawiła też podstawę programową, cele, treści nauczania, metody realizacji zajęć oraz podręczniki do nauki przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Skip to content