Aktualności

Nauczyciel, wychowawca i opiekun młodzieży

W dniu 18 stycznia br. zmarła Felicja Wegner, zasłużony nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Chojnicach. Ukończyła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,- uzyskując tytuł magistra matematyki. Całą swoją karierę zawodową związała z naszym miastem. Początkowo z Liceum Ogólnokształcącym dla Pracujących jako nauczyciel matematyki, a następnie wicedyrektor tej placówki. W chojnickim Liceum Ogólnokształcącym im. Filomatów Chojnickich  pracę rozpoczęła w 1970 r. jako nauczyciel przedmiotu. Ceniona za staranność w wypełnianiu obowiązków oraz życzliwość wobec uczniów i kolegów pedagogów. W 1973 r. uzyskała tytuł profesora szkoły średniej. Wyróżniona nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania za osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Nagradzana kilkukrotnie przez kuratora oświaty za przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów oraz indywidualnie za osiągnięcia zawodowe. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Ze szkołą była związana zawodowo do 2001 r., sentymentalnie i uczuciowo pozostała nam wszystkim bliska, bo wychowała kolejne pokolenia pedagogów, naukowców i inżynierów.

Skip to content