Aktualności

„Porozumienie o współpracy” z Izbą Administracji Skarbowej w Gdańsku

18 stycznia 2024 roku w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku podpisane zostało „Porozumienie o współpracy” pomiędzy IAS reprezentowaną przez Panią Barbarę Bętkowską- Cela Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku a Technikum im. Stefana Bieszka w Chojnicach reprezentowanym przez Wicedyrektora Zespołu Szkół Panią Annę Okuniewską (z upoważnienia Pani Dyrektor ZS Małgorzaty Gierszewskiej).

W porozumieniu zawarte zostały ogólne zasady współpracy dotyczące m.in.:

umożliwienia uczestnictwa uczniów w stażach oraz praktykach zawodowych realizowanych w rzeczywistych warunkach pracy w IAS; umożliwienia nabycia dodatkowych umiejętności zawodowych w czasie odbywania praktyk zawodowych; udostępniania uczniom, nauczycielom i rodzicom, informacji na temat IAS i organizowanych przez nią wydarzeniach; umożliwienia IAS odbycia okazjonalnych spotkań z uczniami .

Skip to content