Działalność TPLO

… to już DZIESIĄTY ROK naszej działalności!

W piątek 12.03.2010r. odbyło się już dziesiąte Walne Zgromadzenie TPLO. Prezes Witold Wodowski przedstawił sylwetki kandydatów na Honorowych Członków  Towarzystwa. Pierwszymi w historii naszego Towarzystwa Honorowymi Członkami zostali panowie: Janusz Jutrzenka-Trzebiatowski, Arseniusz Finster i Stanisław Skaja.
Dalsze obchody uroczystości przeniosły się do auli, gdzie po przywitaniu gości przez pana dyrektora Pawła Boczka nastąpiło wręczenie legitymacji i pamiątkowych medali Honorowym Członkom TPLO oraz medalu Sincere et Corda panu Markowi Hackertowi.
Kolejnym punktem programu uroczystości było odsłonięcie Tablicy Filomackiej odnalezionej po 70 latach. Dokonali tego: Starosta Chojnicki Stanisław Skaja, Przyjaciel Szkoły Józef Urbaniak i Prezes TPLO Bogdan Kuffel
Spotkanie uświetnił występ naszych młodych aktorów – uczniów w przedstawieniu muzycznym „Wodewil Warszawski”.
Ostatnim punktem piątkowego spotkania była biesiada filomacka. Uczestnicy uroczystości mogli zaopatrzyć się w wydanie specjalne Filomaty – reprint Księgi Pamiątkowej Filomatów Chojnickich z 1932 roku.

 

Skip to content