Aktualności

Biblioteka szkolna – zwrot książek

Uwaga!

Od dnia 01 czerwca 2020 roku rozpoczyna działalność biblioteka szkolna !

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 (ze względu na egzamin maturalny w dniach od 8 do 12.06.2020 biblioteka będzie nieczynna)

Zasady realizacji zwrotu książek:

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z uczniem termin zwrotu książek indywidualnie przez e-dziennik.

2. W bibliotece może jednocześnie przebywać 2 uczniów przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 metry.

3. Od odwiedzających bibliotekę wymagane jest noszenie masek ochronnych lub innego sposobu osłaniania nosa i ust.

4. Książki przynoszone przez uczniów lub rodziców/opiekunów potwierdza się podpisem (własnym długopisem) na udostępnionej liście.

5. Zapytania o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń należy kierować do nauczycieli bibliotekarzy przez e-dziennik. W 2020 roku nie wypożycza się książek na wakacje.

6. Po upływie kwarantanny nauczyciele bibliotekarze dokonują oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub wpłaty na wyznaczone konto , o czym zostanie poinformowany przez e- dziennik.

Skip to content